Föreningen M/S Blanka startade februari 2009.
Vi är många eldsjälar där var och en har ett rikt nätverk, vi söker vanligtvis samarbete lokalt med organisationer/företag som liksom vi verkar för ett levande östersjön.
Har du speciella behov så tveka inte att berätta det för oss. Vi "kanske" fixar det också.